aQWN@@@
P   yn
Q C
R l
S J
T _
U ы
V Y
W z
X H
10 dCAKX
11 z
12
13 v
14 Z
15
16 yьv{
17 AiA
18 n
19 AI
20 i@Ax@
21 A@A
22 Aq
23 ЊQA
24 ό
 
t^@@`D _YYwyђ{Y
           aD
           bD a26NƏ
           cD Ŗ
@mv@@@@gnld